Home > Industry/Domain > Financial services > Accountancy

Accountancy

Contributors in Accountancy

Accountancy

julkiset avustukset

Financial services; Accountancy

Palkinnot rahoitustuen rahaa hallitusten kanssa ei ole odotettavissa, että varat maksetaan takaisin tukikelpoisten apurahakausi muodossa. Tämä ei kuulua tekninen apu, joka tarjoaa palveluja rahaa tai ...

Sisäilman laatu

Environment; Accountancy

Sisäilman laatu viittaa ilmanlaatuun rakennusten ja rakennelmien sisällä, sekä niiden ympärillä, koskien erityisesti rakennuksissa olevien henkilöiden terveydentilaan sekä mukavuuteen.

velvoite

Financial services; Accountancy

Velvoite, joka johtuu a) sopimuksesta (sopimuksen täsmällisistä tai ehdottomista kohdista) b) lainsäädännöstä c) muusta laintulkinnasta.

yhteisyrityksen sijoittajan

Financial services; Accountancy

Osapuoli yhteisyrityksen, joilla ei ole yhteistä määräysvaltaa kyseisessä yhteisyrityksessä.

yhteinen määräysvalta

Financial services; Accountancy

Yhteisenä taloudellista toimintaa koskevan määräysvallan.

yhteisessä määräysvallassa oleva yksikkö

Financial services; Accountancy

Yhteisyritys, johon liittyy sellaisen osakeyhtiön, henkilöyhtiön tai muun yksikön, jossa kullakin osapuolella on omistusosuus. Yksikkö toimii samoin kuin muiden yksiköiden, paitsi että osapuolten ...

avainhenkilöille

Financial services; Accountancy

Nämä henkilöt, joilla on valtuudet ja vastuu suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta yksikön, toimet suoraan tai välillisesti, myös kaikki johtaja (joko toimeenpanevan tai muuten) kyseisen ...

Featured blossaries

Fitbit 2014

Category: Technology   2 21 Terms

Most Brutal Torture Technique

Category: History   1 7 Terms